We enjoyed our ekspose journey. But it's time to say goodbye for a while.

Toen we in 2013 met Ekspose startten was het onze bedoeling om opkomend artistiek talent een forum te geven Voor ons was het belangrijk dat het platform heel toegankelijk was en een minimale kost zou inhouden voor de kunstenaar zelf. Verschillende kunstenaars sloten zich bij ons aan en naast het web platform konden we ook velen van hen een plaatsje geven in een van onze expo’s.

Om verder te groeien in een zeer competitieve markt met heel veel verschillende initiatieven, was het noodzakelijk om verder te investeren in het platform. Dit zou als gevolg hebben dat de laagdrempeligheid en dus ook de filosofie van Ekspose zou verloren gaan. Hierdoor hebben we besloten om het project in de huidige vorm stop te zetten. Dit houdt in dat de ekspose.me website zal ophouden te bestaan. Geen nood: De gegevens en het beeldmateriaal zal onder geen beding worden doorgegeven aan derden.

We danken u voor het vertrouwen dat u in ons stelde en hopen dat we, na ons te bezinnen over een juiste en meer levensvatbare aanpak, op een dag Ekspose 2.0 opnieuw op te kunnen starten.

Met kunstige groeten,

Noël & Philip